Kržová Jaroslava, Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Celoživotní vzdělávání - akreditované

Odborné vzdělání kvalifikace: 

 • Magisterské studium na PVŠPS – sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Bakalářské studium na UJAK Praha  - obor Řízení lidských zdrojů
 • SVOŠ Kladno – obor sociální práce

Praxe:

V sociálních službách pracuji přes 17 let. Během sociální práce jsem měla možnost pracovat s různými cílovými skupinami typu: 

 • Osoby sociálně vyloučené-práce s bezdomovci, se sociálně patologickými jevy – prostituce, drogová závislost, násilí, trestná činnost. 
 • Chráněné dílny-osoby se zdravotním postižením 
 • Domov se zvláštním režimem – sociální práce s klienty trpící onemocněním Alzheimerova demence   
 • Dobrovolná aktivita v Hipoterapie-zaměřována na děti se zdravotním postižením
 • Veřejný opatrovník a sociální pracovník, zde jsem pracovala rovněž s různými cílovými skupinami, které doprovázelo psychiatrické onemocnění. V rámci své pracovní činnosti jsem zastupovala práva klientů před všemi institucemi, Spolupracovala jsem se soudy, psychiatrickými lékaři, s policií. V rámci spolupráce s policí jsem se účastnila výslechů. Byla jsem klíčovým pracovníkem pro oběti domácího násilí.

V současné době pracuji na pozici sociální pracovník a sociální terapeut na soukromé psychiatrické klinice. S klienty z psychiatrické ambulance pracuji na posílení a obnově ztracených kompetencí, za použití metod sociální práce, ale také znalostí z oboru psychiatrie, psychologie a terapeutické práce. Ve své práci s klienty, také používám koučování, hledání vlastních metod a motivace, které klientovi pomohou se změnou. 

Věnuji se poradenství osobám pečujícím o seniory s Alzheimerovou demencí. 
Pracuji také s rodinami jejichž osoba blízká má psychiatrické nebo jiné duševní onemocnění. 
Členům rodiny, často rodičům se snažím vysvětlit příčiny onemocnění, důvody chování, jednání, jak mají komunikovat a jednat s tímto členem rodiny.

Krizovou intervenci nyní využívám u akutních stavů pacientů. 

Kromě sociálního pracovníka a terapeuta jsem mediátor, který pomáhá stranám v konfliktu najít vyhovující řešení bez soudního jednání. 

Oblast lektorování: 

 • Poradenství v oblasti výkonu opatrovnictví
 • Domácí násilí
 • Péče o osoby s Alzheimerovou nemocí
 • Poradenství v oblasti dávek pro zdravotně postižený
 • Poradenství v péče  a jednání s psychiatrickou osobou
 • Poskytuji socioterapii poskytují vhled do nemoci

Další zkušenosti / publikační činnost lektora:

 • Zkoušky z odborné způsobilosti pro výkon opatrovnictví
 • Osvědčení o absolvování výcviku v Krizové intervenci
 • Osvědčení o absolvování Kouč
 • Osvědčení o abslovování výcviku Mediátor - pomoc při řešení sporů mimo soudní cestou

Zajímavosti:  Mimo praxi se zajímám o hipoterapii a zooterapii.

Vyučované kurzy

2.10.2023
Most
8:30
Úvod do péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
5 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
11.10.2023
Liberec
8:30
25.10.2023
Karlovy Vary
8:30
26.10.2023
České Budějovice
8:30
Sociální šetření (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
11 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
30.10.2023
České Budějovice
8:30
Úvod do problematiky sebevražedného chování, sebevražd - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
5 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
8.11.2023
Plzeň
8:30
Specifika komunikace se seniory (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
6 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
22.11.2023
Liberec
8:30
Sebepoškozování (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
8 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
24.11.2023
Most
8:30
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
12 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
28.11.2023
Karlovy Vary
8:30
Úvod do problematiky domácího násilí - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
6.12.2023
Most
8:30
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
6 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
11.12.2023
České Budějovice
8:30
Úvod do problematiky týrání a zneužívání - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
9 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
12.12.2023
Karlovy Vary
8:30
Sociální šetření (úvod do problematiky)
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu