Kreuzerová Marta Mgr.

Odborné vzdělání: sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové, sociální komunikace ve státní správě na Univerzita Hradec Králové, obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní, výcvik v krizové intervenci

Profesní zkušenosti: sociální pracovnice na ÚMČ pro seniory, nepřizpůsobené osoby, dávky v hmotné nouzi, dávky PNP, veřejné opatrovnictví, OSPOD, metodik, sociální práce v paliativní péči

Vyučované kurzy

31.10.2023
Plzeň
8:30
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
11 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu