Brníková Daniela Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované

Odborné vzdělání:

  • Univerzita Jana Ámose Komenského - Andragogika
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Specializace v pedagogice

 Oblast lektorování:

  • Problematika sociálně vyloučených dětí, týrání a zneužívání dětí, sociálně-patologické jevy dětí a mládeže
  • Zvládání náročných situací v sociální práci

Kurzy a témata lektora:

  • Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání
  • Úvod do problematiky týrání a zneužívání dětí
  • Úvod do problematiky sociálně patologických jevů se zaměřením na děti

Profesní zkušenosti:

Vychovatelka, Sociální pracovnice, kurátor pro děti a mládež, Ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek

 

Reference:

Magistrát města Teplice

Fond ohrožených dětí