Naši lektoři

 

Šťastná Gabriela Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Mám zkušenosti s výukou základů práva, organizace a metodiky v právní oblasti pro sociální pracovníky.
Baslová Erika Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 1 kurz
Jsem zdravotní sestra a ráda se s vámi podělím o svoje zkušenosti z praxe.
Boušková Zuzana, Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Vyučuji kurzy pro sociální a zdravotní oblast.
Brníková Daniela Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Ve svých kurzech se věnuji zejména sociální oblasti se zaměřením na děti.
Bušková Hana Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Vyučuji kurzy pro sociální a zdravotní oblast.
Černohousová Linda, Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 5 kurzů
Obchodní zástupce, odborná učitelka v oblasti zdravornické péče a lektorka v oblasti zdravotní a sociální péče. Dovednosti a schopnosti: lektorovat a vést lidi různých věkových kategorií, dobré komunikativní schopnosti, schopnosti psychologické projekce do komunikace s lidmi, zodpovědnost, spolehlivost, ochota učit se a přijímat nové věci.
Červenková Dagmar Ing.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Dagmar Ouhrabková PhDr. Ing. MBA
Původně působila přes 20 let v oblasti veřejné správy, kde pracovala na různých pozicích (krizová manažerka, personální manažerka, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru kancelář tajemníka). Vzdělávání se věnuje rovněž déle než 20 let, získala dlouholeté zkušenosti v oblasti tvorby preventivních projektů pro všechny věkové kategorie na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Jako HR specialista působila také v neziskovém sektoru. V posledních 10 letech se věnuje odbornému lektorování, vytváří vlastní vzdělávací programy zaměřené na práci se stresem, práci s myslí, zdravý životní styl a vše související. Ve své práci propojuje svoje dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s lidmi a odborné znalosti, které získala studiem oborů sociální komunikace, sociální pedagogika a sociální práce a v rámci certifikovaných kurzů zaměřených na profesionální koučink a mentoring, NLP techniky, metamorfní terapii, jógu a jógovou terapii. Pracuje s klienty jako koučka a terapeutka, je univerzitní lektorkou  a vede kurzy jógy. Ve svých kurzech dává důraz na praktikování a vlastní prožitek, s citlivým ohledem na individuální postoj účastníků.  
Gabriela Levá Ing.
Kurzy pro širokou veřejnost
Certifikovaná mediátorka, Koučka, Vztahová a párová terapeutka, Průvodkyně na cestě k sobě i k sobě navzájem - „Věřím, že svět začíná v nitru každého z nás. Jen ten, kdo má zdravý vztah sám k sobě může vytvářet zdravé vztahy se svým okolím.“
Hadrava Rudolf Mgr.
Kurzy pro širokou veřejnost
Je lektorem a koučem specializujícím se na manažerské, obchodní, komunikační a telefonické dovednosti. Absolvoval studium na Filozofické a Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Působil nejprve jako pedagog na Soukromé veřejnoprávní akademii.
Haisová Jaroslava Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 9 kurzů
Ráda pro Vás zajistím kurzy v oblasti Komunikace, Motivace, Konflikt a vyjednávání, Asertivita, Etika, Výchova, Psychohygiena, Formativní hodnocení, Sebeúcta, Důstojnost lidské osoby, Spolupráce, Empatie, Prosociální chování ad. Všechny oblasti lektoruji s ohledem na specifické požadavky cílové skupiny tak, aby obsah a cíl kurzu reflektoval potřeby účastníků.    
Hájková Lucie, DiS
1 kurz
Sociální pracovnice působící v oblasti náhradní rodinné péče a matka tří dětí, působící v sociální práci od roku 1996. Obsahem práce posledních 12 let je zejména vzdělávání laické veřejnosti, doprovázení žadatelů a zájemců o náhradní rodinnou péči, práce s rodiči, kterým byly odebrány z péče jejich děti, doprovázení pěstounů na přechodnou dobu a dlouhodobých pěstounů. Koordinace asistovaných setkání dětí a biologických rodičů, práce s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody, práce s dětmi s traumaty a hendikepy, práce s osobami závislými.
Hraběová Ludmila Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 2 kurzy
Hradecká Angela Ing.
Rekvalifikace
V bfz působím jako lektor a zkušební komisař profesních kvalifikací.
Hradecký Stanislav Ing.
Rekvalifikace
Realitní zprostředkovatel, lektor, zkušební komisař
Hromádková Ditta Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
V kurzech se s vámi podělím o dlouholeté zkušnosti v sociální a zdravotní oblasti. Dlouholetá lektorka se zaměřením zejména na ošetřovatelskou tematiku, péči o nemocné a financování a řízení sociálních služeb.
Hruška Jiří Mgr.
5 kurzů
Absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, působil jako učitel na gymnáziu, ve státní i soukromé ZŠ (na prvním i druhém stupni). Byl spoluzakladatelem Ekocentra Paleta v Pardubicích a Střediska environmentální výchovy SEVER v Hradci Králové, kde působil v roli lektora výukových programů pro žáky i lektora DVPP.  
Husák Jan Mgr.
Vzdělávání managementu
Manažer vzdělávání dospělých, lektor, facilitátor a sociálně-vědní výzkumník a analytik
Jan Benda PhDr., Ph.D.
1 kurz
Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), Emotion-Focused Therapy, výcvikem pro práci se změněnými stavy vědomí a řadou dalších kurzů. Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. Rád cestuje do jihovýchodní Asie. Nějakou dobu žil i jako buddhistický mnich na Srí Lance. Je autorem knih Všímavost a soucit se sebou (Portál, 2019) a Všímavost a Já (Portál, 2024).
Jungbauerová Yvona PhDr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Motto: „ Jsou lidé, kteří vstoupí do našich životů a rychle zase zmizí. Někteří však chvíli zůstanou a zanechají v našich srdcích své stopy a my už pak nikdy nebudeme stejní. “ Jsem lektorkou pro sociální a zdravotní oblast, firemní vzdělávání, kurzy pro širokou veřejnost, lektor pro celoživotní vzdělávání – akreditované. Univerzitní externí lektor.