Jungbauerová Yvona PhDr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Celoživotní vzdělávání - akreditované

Odborné vzdělání a kvalifikace:

 • Úplné, ukončené Středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou v oboru všeobecná zdravotní sestra. (Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, registrovaná pod registračním číslem 005-0141-6069)
 • Akademický titul Bakalář ve zkratce Bc. uváděný před jménem obor Specializace v pedagogice (pedagogika, psychologie, gerontologie).
 • Akademický titul Magistr ve zkratce Mgr. uváděné před jménem. Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce (speciální pedagogiky, sociální práce, pedagogika volného času, psychologie). 
 • Akademický titul doktor filozofie ve zkratce PhDr. uváděné před jménem. Speciální pedagogika.
 • Certifikovaný kurz NCONZO Brno. Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů. 

Profesní zkušenosti / praxe v oboru:

 • Ředitelka, vedoucí pobytové sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, vedení zdravotní a sociální instituce (stravovací úsek, HCCP a provozní hygiena, dezinfekční program, komplexní zajištění). Ekonomicky hospodárné výsledky, zajištění kvalitně poskytované sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče.
 • Vedoucí sociálně zdravotního úseku, odborné poradenství pro péči o osoby s demencí, sociální a pedagogické činnosti, terapeuticko-formativní činnosti.
 • Speciální pedagog, specialista v oboru gerontopsychiatrie, provádění diagnostiky u osob s poruchou kognitivních funkcí. 
 • Speciální pedagog, základní intervenční, terapeutické a reedukační metody v systému poradenských služeb.
 • Kvalifikační a osobnostní předpoklady pro práci poradenského pracovníka
 • Zdravotní sestra všeobecná s osvědčením práce bez odborného dohledu.
 • Výchovné a vzdělávací činnosti v oboru, pedagogické, výchovné, ošetřovatelské, rehabilitační.

Vyučované kurzy

17.10.2023
Most
8:30
Problematika potřeb a motivace u uživatelů sociálních služeb
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
11 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
3.11.2023
Liberec
8:30
Trénink paměti u seniorů (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
6 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
23.11.2023
Most
8:30
Imobilizační syndrom a jeho komplikace
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu