Kumperová Helena, Mgr. Ph.D.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Firemní vzdělávání Kurzy pro širokou veřejnost

Odborné vzdělání:

 • UJAK Praha – poradenství a diagnostika, psychopedie, tyflopedie, logopedie, somatopedie
 • UK Praha autismus
 • DSW Wroclav – doktorandské studium pedagogiky

Praxe:

 • Res Vitae, z.s – poradenský psycholog, pracovník Linky důvěry
 • Gymnázium Ostrov školní psycholog Poradenství, diagnostika, terapie, konzultace 
 • Betshabé, z.s. Institut komperehenzivní terapie, Dr. Helena Kumperová - pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika terapeut, diagnostik, psychoped, speciální pedagog. lektor, kouč terapie, koučink, mentorink, logopedie, provázení, diagnostika, pracovní diagnostika, terapeutické vedení rodiny při výchově dítěte. 
 • Terapeutické provázení rodin dítěte od 0-26 let, Terapeutická péče o seniory diagnostika, terapie, reminiscence, aplikace modelu Tom Kitwood, Monika Kronwinkel
 • INFRA, s.r.o., lektor dalšího vzdělávání, autor publikací spolupráce stále trvá Lektor dalšího vzdělávání - logopedie, tyflopedie, osobnostní rozvoj (koučink, mentorink, terapie) 
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku supervizor péče, logoped pro klinickou péči Tvorba alternativních komunikačních strategií pro klienty. Diagnostika, poradenství, provázení, podpora, supervize. 
 • Národní institut dalšího vzdělávání mentor, kouč, lektor dalšího vzdělávání, koordinátor péče o nadané stále trvá koučink mentorink vzdělávací činnost dospělých vedení kurzů vedení lokálních konferencí vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky a psychologie - Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga Studium logopedická prevence. 
 • Učitelka zdravotnické školy Karlovy Vary – psychologie, pedagogika, odborné předměty oboru zdravotní laborant
 • Speciální pedagog – diagnostik, terapeut – Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
 • Učitelka – ZČU Plzeň – odborné předměty pro zdravotnické pracovníky
 • Soukromá praxe – poradenství a diagnostika – vývojová úskalí u dětí v předškolním i školním věku, obtíže ve školní adaptaci, adolescentní změny, logopedie, poruchy autistického spektra, pracovní diagnostika, ergoterapie
 • Supervizor, sociální psycholog – Seniorenzenter Phoenix, Vohburg, SRN
 • Dolnoslezská vysoká škola, Wroclav – učitelka – tyflopedie, logopedie 
 • Národní ústav pro vzdělávání, Praha  – výzkumný pracovník (badatel)
 • Lektorka, poradenství osobního rozvoje, terapeut, logoped, diagnostik, učitel, supervizor, kouč

Oblasti lektorování:

 • Pedagogicko-psychologická  diagnostika
 • Logopedie – publikace, vzdělávání, diagnostika
 • Speciálně pedagogické disciplíny – logopedie, tyflopedie, psychopedie, poruchy autistického spektra, somatopedie
 • Komunikační dovednosti – komunikace, asertivita, vedení rozhovoru, videotrénink interakce
 • Vývojová psychologie
 • Poruchy chování, agresivita
 • Inkluzivní pedagogika včetně legislativních změn
 • Osobnostní a sociální rozvoj

Další zkušenosti / publikační činnost lektora

Logopedická publikace 2014, trilogie  Povídáš, povídám, …
Povídám, povídáš, povídáme o... - Helena Pěnkavová | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví, trilogie
Povídám, povídáš o... - Helena Košťálová, Helena Pěnkavová | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví
Povídám o... - Helena Pěnkavová | Knihy Dobrovský 

Nyní podepsána smlouva s nakladatelstvím H+H, Jinonice, Skryté kurikulum v institucionální péči, etnografickým výzkum, 2023., Kumperová

Osobní stránky lektora: Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Vyučované kurzy

9.11.2023
Karlovy Vary
8:30
Základní informace o bazální stimulaci
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
4 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu