Šťastná Gabriela Mgr.

Odborné vzdělání a kvalifikace

1999-2004  Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta,  obor: právo a právní věda, titul: Mgr.

Profesní zkušenosti / praxe v oboru

16. 3. 2012 – dosud               samostatný advokát, ev. č. 14246
1. 6. 2011 – dosud                 spolupráce s  Salesiánským střediskem Štěpána Trochty v Teplicích v rámci sociálně aktivizačních služeb  pro rodiny s dětmi (právní poradenství klientům a sociálním pracovníkům)
1. 3. 2017 – dosud                 spolupráce s organizací   Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.  - poradenství v dluhové poradně, školení v právních oblastech v rámi odborného vzdělávání zaměstnaců
15. 7. 2011 – 31.8.2011         referent Ministerstva vnitra, odbor správní, oddělení přezkumu trvalých pobytů
1. 5. 2010 – 11. 5. 2011         JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad v Litoměřicích, exekutorský kandidát 
1. 9. 2006 – 30. 4. 2010         Okresní soud v Teplicích, asistent soudce – úsek exekuční a výkonu rozhodnutí (cca 1,5 roku), civilní (1 rok), trestní (10 měsíců) 
1. 1. 2005 – 31. 8. 2006         Magistrát města Teplice, právník oddělení přestupků, referent pro vyřizování přestupků ve věcné příslušnosti dle § 53/2 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích a předseda Komise k projednávání přestupků ve věcné příslušnosti dle § 53/1 téhož zákona.

Lektorské zkušenosti:

  • Externí lektor s semináře z právní oblasti pro úředníky a sociální pracovníky – od roku 2017
  • Externí  lektor exekuce a dluhová problematika – od prosince 2015
  • Externí lektor  semináře s právní oblasti pro úředníky a sociální pracovníky – 2011 - 2019
  • zkušenosti s výukou základů práva, organizace a metodiky v rámci organizace Junák – Svaz skautů a skautek v rámci kurzů pro vedoucí dětských oddílů (bezpečnost práce, odpovědnost za škodu, trestní odpovědnost, …) od roku 2002 dosud...

Vyučované kurzy

23.11.2023
Most
8:30
Dluhové poradenství - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
7 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu