MS Excel začátečníci, středně pokročilí

Popis kurzu:

Základní kurz Excelu Vám umožní zrychlit a zefektivnit práci s využitím užitečných nástrojů Excelu. Účastníci se naučí vytvářet tabulky a používat nástroje pro tvorbu a grafickou úpravu tabulek. V kurzu se naučíte plně využít potenciál programu Excel při všech Vašich činnostech. Výuka bude probíhat ve 2 osmihodinových blocích s důrazem na okamžité praktické osvojení získaných dovedností. Druhá část kurzu naváže na první část a ukáže, jak zrychlit a zefektivnit práci s využitím složitějších nástrojů a pracovních postupů. Účastník se naučí používat složitější a vnořené funkce, vytvářet vícerozměrné tabulky. Dále se naučí pracovat s některými analytickými nástroji Excelu (souhrny, hledání řešení), vytvářet kontingenční tabulky a složitější grafy.

Momentálně nejsou žádné volné termíny, zaslat poptávku na tento kurz.

Dodavatel: Akredika o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

MS Excel začátečníci, středně pokročilí

S programem MS Excel dnes mnoho lidí pracuje denně a je důležitým pracovním nástrojem.

Základní kurz Excelu Vám umožní zrychlit a zefektivnit práci s využitím užitečných nástrojů Excelu. Účastníci se naučí vytvářet tabulky a používat nástroje pro tvorbu a grafickou úpravu tabulek. Kurz ukáže, jak vkládat do buněk různé typy hodnot a používat výpočty a vzorce. Obsahem bude práce s datovými tabulkami včetně analýzy dat, vytváření grafů a různými možnostmi pro tisk v Excelu.

Druhá část kurzu naváže na první část a ukáže, jak zrychlit a zefektivnit práci s využitím složitějších nástrojů a pracovních postupů. Účastník se naučí používat složitější a vnořené funkce, vytvářet vícerozměrné tabulky. Seznámí se s nástroji Excelu pro práci s daty (třídění, řazení, import a export, filtry). Dále se naučí pracovat s některými analytickými nástroji Excelu (souhrny, hledání řešení), vytvářet kontingenční tabulky a složitější grafy.

Během kurzu je kladen důraz na pracovní postupy, konkrétní a typické příklady administrativního a analytického charakteru.

Co mi kurz přinese?

  • zvládání základních i pokročilejších funkcí programu
  • naučí pracovat s tabulkami, grafy
  • efektivnější zpracování dat
  • lepší prezentaci výsledků
  • zjednodušení práce s grafy
  • tvorbu kontingenčních tabulek

Délka: 16 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční nebo online

Způsob ukončení kurzu: rekapitulace probíraného obsahu

Komu je kurz určený?

  • Všem zájemcům o další vzdělávání v IT dovednostech

Vstupní předpoklady: žádné