Strážný/Strážná – zkouška profesní kvalifikace

Číslo akreditace: 50870-3/VO-2009

Popis kurzu:

Kurz, ke kterému se zkouška váže, je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný 68-008-E. Kurz je zaměřený na uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému i aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Zahrnuje vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    
Datum
24.11.2023
Čas
9:00
Místo
Most
Volná místa
15
Cena
4 000 Kč
Více informací Objednat

Dodavatel: Akredika o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Strážný/Strážná – profesní kvalifikace – 68-008-E

Číslo autorizace: 50870-3/VO-2009

Popis kurzu:

Kurz, ke kterému se zkouška váže, je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný 68-008-E. Kurz je zaměřený na uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému i aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Zahrnuje vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra

Skupina oborů: Bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

Kvalifikační úroveň: 2

Odborná způsobilost – obsah zkoušky:

  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
  • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
  • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a
  • vymezenými osobami
  • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

Autorizovaná osoba: JUDr. Jiří Vizvary

Kritéria a způsoby hodnocení účastníka zkoušce: Písemná zkouška, kombinace praktické a ústní zkoušky

Průběh zkoušky:

Doba přípravy na zkoušku: Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky: 3 až 5 hodin (bez času na přestávky)

Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikaci.

 

Pozn.: V souladu s právním předpisem č. 179/2006 Sb., zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů je účastník povinen uhradit platbu za zkoušky nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu.

Reference

Kurz účetnictví byl opravdu poučující. Paní lektorka byla skvělá a vše vysvětlila tak, že to pochopil každý.
Marie Veverková
Maximální spokojenost, kvalitní výuka a skvělá školitelka. Jedná se o kurz mzdového účetnictví vedený paní Terezií Špringlovou. Nemám co bych vytkla.
Monika
Kurz podvojného účetnictví, který jsem u vás absolvovala, byl pro mě obrovským přínosem. Hlavní zásluhu na tom měla lektorka, která naprosto perfektně, jasně a srozumitelně kurz vedla. Spokojená jsem byla i s celkovou organizací a jediné, co by se dalo vytknout, byly všude přítomné překážející kabely, když se začaly používat notebooky.
Hana
Kurzy Účetnictví a Mzdové účetnictví hodnotím velice kladně. Jejich absolvování mi umožnilo pracovat v oboru bez předchozí zkušenosti. Paní lektorka je zkušeným odborníkem i výborným pedagogem.
Hana Š.
A2-PORT, s.r.o.
Úroveň kurzu je vynikající, přednášející umí velmi dobře látku vysvětlit a lehkou formou i naučit. Byla jsem překvapena materiály a servisem ze strany bfz, které nám studentům byly poskytnuty a dokonce i závěrečným občerstvením. Chci i touto formu ještě jednou poděkovat za péči, která se nám dostávala.
Jana Preissová
Kurz byl přínosný, lektorky super. Všichni jsme byli nadšeni. Kurz “Účetnictví s využitím výpočetní techniky”. Most.
Jana K.
Účetnictví - organizace bez problémů; prostředí a zázemí hezké, čisté, moderní, klidné; technika moderní, v dobrém stavu; lektorka velmi šikovná, milá, vstřícná, profesionální, erudovaná; kurz veden dobře, systematicky, teorie i praxe (na PC), šíře tématu by zasloužila větší časovou dotaci.
Lucie H.
Byla jsem velmi spokojena. Organizace na jedničku, lektorka na jedničku s hvězdičkou a učebna v pořádku.
Jitka F.