Základy českého práva pro manažery v sociálních službách - online

Číslo akreditace: A2020/0970-VP

Popis kurzu:

Kurz "Základy českého práva" Vám ve čtyřech tematických modulech přibližuje oblasti českého práva, podporující efektivní práci manažera v sociálních službách. Jednotlivé moduly obsahují mix studijních aktivit, od výkladu, prokládaného názornými grafikami, příklady z praxe, cvičeními, podcasty a externími odkazy. Vybrané kapitoly jednotlivých modulů jsou navíc zpracovány v nejprogresivnějším nástroji Articulate Storyline, který přináší plnou grafickou a textovou interaktivitu při studiu. Kromě cvičení v rámci jednotlivých modulů je každý z modulů ukončen závěrečným testem, který vám umožní ověřit si nabyté vědomosti. 1.1. Právo v praxi sociálního pracovníka, 1.2. Pracovní právo, 1.3. GDPR, 1.4. Zákon o sociálních službách,
Datum Čas Místo Volná místa Cena    
Datum
30.10.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Volná místa
8
Cena
5 500 Kč
Více informací Objednat

Dodavatel: Akredika o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Základy českého práva pro manažery v sociálních službách - kombinovaná výuka online

Číslo akreditace: A2020/0970-VP

Kurz Manažer v sociálních službách si klade za cíl podpořit vedoucí pracovníky. Zažádejte si o ukázku e-learningu zdarma. Zašleme Vám bezplatný přístup na téma Pracovní právo. Pošlete nám svůj požadavek na email: kurzy@bfz.cz

Základy českého práva je prvním ze tří ucelených výukových bloků kurzu Manažer v sociálních službách.

Obsahuje 4 moduly:

Součástí bloku je také rejstřík pojmů a závěrečný test, ve kterém si můžete ověřit nabyté vědomosti. 

Základy českého práva pro manažery v sociálních službách vám ve čtyřech modulech přibližují oblasti českého práva, podporující efektivní práci manažera v sociálních službách. Jednotlivé moduly obsahují mix studijních aktivit, od výkladu, prokládaného názornými grafikami, příklady z praxe, cvičeními, podcasty a externími odkazy.

Modul 1.1. Právo v praxi sociálního pracovníka ukazuje představuje legislativní požadavky, kladené na manažera v sociálních službách, přináší postřehy z praxe a oživuje znalosti zákonných norem, nutných pro výkon vedoucího pracovníka organizací, poskytujících sociální služby.

Modul 1.2. Pracovní právo zprostředkovává základní informace o systému práva v České republice a pracovně právních předpisech, s nimiž se denně setkáváte. Aktuální, a proto samozřejmou je otázka ochrany osobních údajů, které se věnuje.

Modul 1.3 GDPR. Seznámíte se nejen s nařízením samotným, ale také implementací nařízení.

Modul 1.4 Zákon o sociálních službách prezentuje zákon i jeho očekávanou novelu.

Co vám kurz přinese:

  • prohloubíte si znalosti vybraných oblastí českého práva
  • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
  • budete schopni lépe podpořit své spolupracovníky v jejich každodenní práci a lépe reagovat na jejich potřeby i potřeby vlastního sociálního zařízení

Délka studia:

  • předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny na každý modul, celkem tedy 16 hodin e-learningu a 16 hodin kurzu v online formě (4 hodiny) s živou přítomností lektora v rozhraní MS Teams (o absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu).
  • v celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba

Kurz je určený:

  • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
  • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
  • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

  • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Způsob zakončení studia:

  • závěrečný test

ŽIVÉ KURZY ONLINE


Kurzy s živou přítomností lektora v online formě. 

30.10.2023 – Právo v praxi sociálního pracovníka (4hod.) + Pracovní právo (4hod.), 31.10.2023GDPR (4hod.)Zákon o sociálních službách (4hod.), 

E-LEARNING


Ucelená forma moderního samostudia v LMS  prostředí zdarma. Výukový materiál přehledně sestavený do jednotlivých bloků se závěrečným testem ze získaných znalostí.  

1. Základy českého práva: 1.1. Právo v praxi sociálního pracovníka, 1.2. Pracovní právo, 1.3. GDPR, 1.4. Zákon o sociálních službách,

Reference

"Kvalita kurzu je vždy na výborné úrovni a ráda je navštěvuji. Lektorky jsou velmi vstřícné a rady odpovídají na všechny dotazy. Opravdu se vždy ráda účastním."
Marcela Pečená
Obecní úřad - terénní pečovatelská služba
Kurz ʺKonflikty- řešení a vyjednáváníʺ byl pro mě velmi přínosný. Lektorka přednášela atraktivní formou - střídala teorii s drobnými cvičeními a sledováním videí k tématu.
Bc. Petra Rozinajová
Agentura Pondělí z.s.- Rumburk
"S organizací kurzu jsem byla spokojená. Informace přišly včas. Prostředí bylo příjemné a občerstvení dostačující :-) Lektorka byla parádní, kurz byl výživný, akční."
Petra Prachařová
Dobrovolnické Centrum z.s.
Individuální plánování, velká spokojenost s lektorkou i organizací kurzu
Eva Řezníčková
Domov u Spasitele, Frýdlant v Čechách
Byl jsem velmi spokojený.
Tomáš
Světlo Kadaň z.s.
Individuální plánování s uživatelem sociální služby. Jako vždy spokojenost s paní lektorkou Bc. Ivetou Malou. Vždy uvádí dobré případy z praxe a vše je o komunikaci mezi ostatními účastníky kurzu. Organizaci a prostředí taktéž hodnotíme kladně.
Helena Slaboňová, Iveta Šubrtová
Město Jablonné v Podještědí
Přednáška srozumitelná, paní školitelka příjemná. Školení bylo přínosem. Ráda se opět při další školicí akci zúčastním.
Eva Králová
DOMOV U SPASITELE
Kurz „Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce“ byl velice zajímavý a přínosný. Není vůbec nic, co bych mohla vytknout.
Pavla Zenková
Déčko Liberec z.s.
"Kurz byl velmi naučný a hodně informací jsem si z kurzu odnesla..."
Lenka
Slunečnice DPS Driten
Trénink paměti - naprostá spokojenost.
Jaroslava Valdmanová
Město Hartmanice
Kurz - Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce: příjemná atmosféra kurzu, paní lektorka příjemná a hlavně empatická, pozitivně naladěná, optimistický přístup k různým krizovým situacím a jejich návrhu řešení. Organizace výborná. Děkujeme
Anděl Strážný, z.ú.
"Příjemné prostředí, Příjemná lektorka, Informace dostačující, Dozvěděli jsme se vše, co jsme potřebovali vědět. Doporučuji."
Monika
Všechny kurzy pořádané bfz, kterých jsem se účastnil byly na vysoké úrovni a profesionálně vedeny. Poslední kurz, který jsem absolvoval byl ʺŘešení konfliktů a vyjednáváníʺ, který lektoroval pan Mgr. Michal Tomčík, PhD. Na kurzu vedeným tímto lektorem jsem byl poprvé, ale jistě se rád účastním i případných dalších kurzů tohoto lektora.
Josef Med
Kurz byl velice dobře organizován. Oceňuji především lidský přístup a kurz formou společné diskuze.
Pavla Zenková
Déčko Liberec z.s.
Využíváme Vaše kurzy často a vždy jsme zcela spokojeni.
NZDM Přízemí
Světlo Kadaň
Byla jsem velice spokojena s kurzem Řešení konfliktů a vyjednávání. Uspořádání učebny je pohodlné a tudíž sledování kurzu bylo ničím nerušeno, paní lektorka je velice příjemná a stylem výuky a svou rétorikou umí hodně zaujmout a člověka tzv. vtáhne do probíraného programu......
Jana Steininger
Muži a Ženy o.p.s.
"S kurzem jsem byla spokojená, organizace výborná a lektorky kvalitní a příjemné."
Iva
Domov pro seniory
"Jak jsem uvedla v hodnotícím formuláři, byla jsem spokojena jak s formou, prostředím i prezentací."
Karina Sobotková
FOD
Prevence syndromu vyhoření - lektorka úžasná, srozumitelný výklad přizpůsobený potřebám pracovníků v pomáhajících profesích. Na počet 18 účastníků stísněný prostor přednáškové místnosti.
Raková Zdeňka, DiS.
Magistrát Města Chomutova
"Kursy hodnotím positivně, pomáhají mi otevřít dveře do problematiky soc.služby a načerpat poznatky které neznám i z jiných poskytovatelů soc. služeb."
Jiří Černý
Kolpingova rodina
Zúčastnil jsem se kurzu na téma Základy komunikace v týmu a týmové spolupráce. S kvalitou kurzu jsem spokojen, kurz byl veden na odborné úrovni a paní lektorka měla dobré odborné znalosti o daném tématu. Dozvěděl jsem se také mnoho zajímavých poznatků z praxe od ostatních účastníků kurzu. V budoucnu se určitě rád zúčastním dalšího kurzu v této organizaci.
Mgr. Michal Brezula
Denní a pobytové sociální služby, p.o., Česká Lípa
Všechny kurzy jsou super.
Ruschilová Pavlína
SNN Most
Lektorka super, skvělý přístup k výkladu, velká praktičnost. Prostory učebny při větším počtu účastníků stísněné.
Simona Peteříková
Pečovatelská služba Planá
"Dobrý den, byla jsem velice spokojená. Kvalita kurzu, učebna i lektorky, hlavně pí. Prudká."
Jindřiška Lepičová
Domov pro seniory Na Pahorku Litoměřice
"S kurzem s názvem "Právo na přirozené riziko" jsem byla velice spokojená. Lektorka byla milá, dostala jsem vždy odpověď na své dotazy. Celkově organizace kurzu byla velice dobře zvládnuta, ráda v budoucnu opět nějaký kurz pořádaný bfz navštívím."
Bc. Petra Rozinajová
Agentura Pondělí z.s. (Rumburk)
S kurzy jsem spokojená, se zaměřením kurzů, s organizací a nejvíce s lektory. Zatím jsem se setkala s příjemnými lektory, kteří dovedou posluchače zaujmout a sdělit jim spoustu nových informací pro naší práci v sociální oblasti. Pro mě jsou Vaše kurzy opravdu přínosem a doufám, že i v příštím roce si budu moci z daných témat vybrat a naše spolupráce bude pokračovat. Děkuji.
Jana Tryhubová
Diakonie Most
V prosinci jsem se zúčastnila kurzu Psychohygiena. Kurz byl příjemný, lektorka skvělá. Určitě jsem se dozvěděla několik užitečných rad a tipů, které se pokusím využít v praxi.
Ivana Pokorná
KOSTKA Krásná Lípa
Přednáška byla poučná a srozumitelná. Paní školitelka přednášela srozumitelně a ráda zodpověděla i dotazy na víc.
Věra Vrublová
DOMOV U SPASITELE
"Lektoři mají znalosti i v jiných oblastech a tyto znalosti různě propojují. Mají mnoho praktických příkladů s různými cílovými skupinami. Objevila jsem tyto kurzy teprve tento rok, ale jsem s nimi spokojená, pokud budou, tak je budu nadále navštěvovat v rámci akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky."
Bc. Pražáková Lucie
Sociální služby města Mimoň p.o.
Myslím, že byl kurz v pěkných prostorách s velice sympatickou lektorkou. Byla jsem spokojena.
Markéta Pilařová
SSMCL
"S průběhem kurzu jsem byla velice spokojená. Výuka byla zajímavá, přínosná a odborná. Lektoři byli lidé, kteří vědí, o čem mluví a vyznají se. Jejich hodiny jsou poučné."
Šárka Klímová
studentka
"Jsem spokojena se všemi kurzy které jsem dosud navštívila."
Pavlína Ruschilová
SNN Most
Já jsem velice spokojená. Líbí se mi ,že přednášející uvádí i příklady z praxe, není to jenom čtení z prospektů, vždy je k tomu pěkný výklad. Školení, kterých jsem se zúčastnila mají "šťávu", není to nudné.
Daniela Hloušková
SOS -vesnička Doubí, K.Vary - ZDVOP
Jsem velmi spokojená.
Dita Wollenheitová
Město Hošťka
"Kurzy od Vaší společnosti, jsou velice hezké, praktické a velmi dobře uchopitelné. Rádi Vaše služby využíváme právě z tohoto důvodu."
Mgr. Radka Honzajková
Centrum pro zdravotně postižené ÚK, o.p.s.