Ohemová Alena Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Rekvalifikace Kvalifikační kurzy - rekvalifikace Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované Sociální služby

Někteří lidé vyrábějí ve své hlavě bouře, a pak se diví, že prší.

Odborné vzdělání:

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha  - obor/specializace: Sociální práce se     zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická – Sociální politika, sociální práce
 • Univerzita Karlova Praha – Filosofická fakulta – Pedagogika-psychologie 

Profesní zkušenosti:

 • OSVČ – psychoterapeutické a socioterapeutické služby -privátní praxe
 • OSVČ lektorka -  vzdělávání dospělých, profesní celoživotní vzdělávání
 • psychoterapie pro klienty v rámci Cochemské praxe v ČR, klienti Okresního soudu v Mostě, OSPODu Most, OSPODu Litvínov
 • sociální pracovnice – Linka duševní tísně (telefonická krizová intervence) a krizová poradna,
 • vedoucí vzdělávání dospělých a vzdělávání zaměstnanců - S2Splus, s.r.o. Most
 • poradce pro nezaměstnané, RiC, s.r.o. Most
 • Supervizor v pomáhajících profesích
 • Externí lektor vzdělávání dospělých
 • Psychoterapeutické a socioterapeutické služby

Akreditované kurzy:

 • Kurz supervize v pomáhajících profesích
 • Systemický výcvik
 • Dobrovolnická sociální práce
 • Socioterapeutický výcvik a Psychoterapeutický výcvik
 • Poradenství pro nezaměstnané
 • Odborný pracovník pro marketing

Další zkušenosti / publikační činnost lektora
2018    Práce s traumatem a krizová intervence - PVŠPS Praha
2018    Základy koučování - PVŠPS Praha
2012     Supervize v pomáhajících profesích - UJEP Ústí nad Labem, katedra sociální práce
2010    Systemický výcvik - S2Splus, s.r.o. psychoterapie a socioterapie            
2009 – 2010  Dobrovolnická sociální práce -  Dobrovolnické centrum os. s. Ústí n. L. -
2006 – 2009  Socioterapeutický výcvik a Psychoterapeutický výcvik, Armáda Spásy ČR a Newton Solution a.s. Praha
2001 – 2002 Odborný pracovník pro marketing, Asista, spol. s.r.o. Most
1991 – 1997 Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik - Pražský psychoterapeutický institut – Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii – Sekce pro vzdělávání v psychoterapii SUR - 
psychoterapeutický výcvik individuální a skupinový v dynamickém přístupu    

Kurzy a témata lektora:

Asertivní jednání a sebeprosazení, Etika v sociálních službách, Individuální plány péče, Komunikace a vedení rozhovorů v sociální práci, Kvalita v sociálních službách, Motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách, Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, Práce s motivací uživatelů sociálních služeb, Prevence syndromu vyhoření, Psychohygiena a relaxace v pomáhajících profesích, Předcházení závislosti uživatele služeb na službě, Proaktivní zvládání stresu, Řešení konfliktů a vyjednávání, Sebezkušenostní výcvik, Supervize a její přínos v sociální práci, Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, Vedení náročných rozhovorů, Výcvik sociálních dovedností, Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce, Základy práce s přirozeným rizikem, Zátěžové situace, Zvládání agrese, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

Vyučované kurzy

21.6.2024
8:30
27.6.2024
Most
8:30
Úvod do krizové intervence
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
2 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
26.7.2024
8:30
Úvod do proaktivního zvládání stresu - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
1.8.2024
8:30
Úvod do problematiky domácího násilí - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
23.8.2024
8:30
Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
19 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
29.8.2024
8:30
Cochemská praxe - Zmírňování traumatizace z rozpadu rodiny - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
12.9.2024
Zlín
8:30
Úvod do ochrany práv uživatele - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
15 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
27.9.2024
Plzeň
8:30
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
15 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
10.10.2024
8:30
Úvod do proaktivního zvládání stresu - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
25.10.2024
8:30
Základy práce s přirozeným rizikem - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
1.11.2024
8:30
Prevence syndromu vyhoření (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
20 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
8.11.2024
8:30
Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
20 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
20.11.2024
8:30
Cochemská praxe - Zmírňování traumatizace z rozpadu rodiny - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
29.11.2024
8:30
Supervize a její přínos v sociálních službách (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
6.12.2024
8:30
Úvod do krizové intervence - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
31.12.2024
Plzeň
8:00
Emoce, jak na ně a práce s vlastní energií (DVPP)
DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Na dotaz Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu