Naši lektoři

 

Malá Iveta, Bc.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 9 kurzů
Mureşan (Priehodová) Hana Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 8 kurzů
Oblast lektorování: Sociálně právní minimum, standardy, individuální plánování, dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb, Individuální plánování s klientem, Právo na přiměření riziko uživatele sociální služby, Provozní standardy kvality sociálních služeb, Úvod do ochrany práv uživatele, Úvod do problematiky týrání a zneužívání, Základy práce s přirozeným rizikem, Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb ad.
Ohemová Alena Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 13 kurzů
Motto: Někteří lidé vyrábějí ve své hlavě bouře, a pak se diví, že prší. Kromě pedagogické a lektorské činnosti pracuji zejména jako: - psychoterapeutka ve vlastní psychoterapeutické praxi, - psychoterapeutka nadace Women for Women, mj. i v rámci Cochemské praxe - krizová interventka / sociální pracovnice (NNO v oblasti krizové pomoci)
Procházková Markéta Ing.
Kurzy pro širokou veřejnost 2 kurzy
S vizí zlepšovat úroveň komunikace uvnitř firem a zástupců firem s jejich zákazníky začala od roku 2014 realizovat vlastní kurzy pro firmy. V současné době se věnuje plně lektorování a předávání zkušeností a okrajově i výběru zaměstnanců - vyhledávání a motivaci talentů.  
Pufler Jan
Rekvalifikace 2 kurzy
Oblast lektorování: lesnictví, dendrologie, environmentální výchova
Šanderová Milada PhDr. MSc
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 4 kurzy
Oblast lektorování: zdravotní oblast kurzů
Šik Vladimír PaedDr. PhD.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Přes 40 let praxe v oblasti vzdělávání, jak na akademické půdě, tak v rovině celoživotního vzdělávání hlavně v oblasti pomáhajících profesí (sociální práce, školství, zdravotnictví).
Šramota Miroslav, Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
supervizor, kouč, lektor a terapeut
Vašutová Lenka Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Sociální pracovník a speciální pedagog. Oblasti lektorování:  Pracovník v sociálních službách, Kvalita v sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb, Krizová intervence a restriktivní opatření a sebeobrana, Právo na přiměřené riziko, Sociálně právní minimum, Metody sociální práce, Alternativní a augmentativní komunikace, Asertivita, Prevence závislosti na sociální službě, Prevence týrání zneužívání (dětí, dospělých a seniorů) ...
Vernerová Barbora Mgr. DiS.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Oblast lektorování: individuální plánování, bazální stimulace, aktivizační techniky
Vernerová Eva Bc.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 5 kurzů
Oblast lektorování: komunikační dovednosti, etika, lidská práva, přímá péče
Viktorová Hana Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 2 kurzy
Žižková Veronika Marie Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Několikaletá praxe jak v přímé práci s lidmi, tak v kolektivu, lektorování i osobní cesta mne učí vnímat každého jako jedinečnou bytost, která nakonec stejně potřebuje najít k tématu, problému a výzvě svůj vlastní kíč.